HERMANS TAALSERVICE

TARIEVEN

  De kosten van een vertaling worden in principe berekend op basis van het aantal woorden van de vertaling in de doeltaal. De basisprijs per woord wordt verhoogd indien er sprake is van spoed of indien de vertaling beŽdigd moet worden.

  Prijzen

  Beschrijving   Prijs per woord
  Basis tarief per woord Algemene teksten Euro  0,14
  Basis tarief per woord Specialistische teksten Euro 0,16
  BeŽdigde vertalingBasis tarief +30%
  Spoed (binnen 36 uur) Basis tarief + 50%
  Weekendtarief Basis tarief + 50%
  Apostille (via rechtbank)
  Per document Euro 20,-  Eenmalig Euro  40,00
  Redigeren, corrigeren etc. Prijs per uur Euro  40,00
  Minimum tarief per opdracht   Euro  40,00

  LET OP: Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW !

  Woordprijs

  De genoemde basisprijs geldt voor de eerste 3.000 woorden in de doeltaal.
  Bij grotere vertalingen (vanaf 3000 woorden) kan een aangepaste tarief van toepassing zijn.
  Specialistische teksten betreffen teksten in specifiek vakjargon.

  Spoed vertaling

  Vertalingen die binnen 36 uur moeten zijn afgerond gelden als "Spoedvertaling".

  Weekendtarief

  Het weekendtarief is van toepassing wanneer voor een vertaling ook het weekend (vrijdag 18:00 tot maandag 8:00uur) moet worden doorgewerkt.

  BeŽdigde vertaling

  Een vertaling voor officiŽle doeleinden moet meestal worden beŽdigd. Dit is een formeel erkend waarmerk voor de vertaling en kan alleen door een beŽdigde vertaler worden afgegeven.
  Hermans Taalservice is beŽdigd vertaler Engels-Nederlands en Nederlands-Engels. Zie voor meer uitleg op de pagina met opties.

  Redigeren, corrigeren

  Wanneer teksten niet in digitale vorm worden aangeleverd of in een specifieke opmaak dienen te worden afgeleverd, kan dit veel extra opmaak en redactiewerk opleveren. Deze extra uren worden apart in rekening gebracht (uiteraard alleen na voorafgaande afspraak). Hetzelfde geldt voor correctiewerk op teksten die reeds in de doeltaal worden geleverd.

          Minimumtarief

        Bij kleine opdrachten gaat relatief veel tijd op aan de handelingen rondom het vertalen. Daarom wordt voor
        deze opdrachten wel een minimumtarief gehanteerd.

           Apostille

    Het door de rechtbank laten waarmerken van de vertaling gaat d.m.v. een apostille. Daarvoor moeten we in     persoon de rechtbank bezoeken. De gerechtelijke kosten bedragen € 20,- per document, deze worden
    volledig doorberekend. Daarnaast brengen we ťťn uur in rekening voor het bezoeken van de rechtbank.

  Overige kosten

  Portokosten voor aangetekende zendingen en zendingen naar het buitenland zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ook noodzakelijke internationale telefoonkosten worden doorberekend.

   


E-mail:      info@hermans-taalservice.nl
Hermans Taalservice©