HERMANS TAALSERVICE

  stempel_beedigd_vertaler_klein (10K)

OVERIGE OPTIES


  BeŽdigde vertaling

  Voor bepaalde procedures wordt verlangd dat de vertaling wordt beŽdigd door een beŽdigd vertaler. Dit is met name van toepassing op notariele akten, justitiŽle documenten, school- en universiteitsdiploma's en papieren die te maken hebben met emigratie en verblijf in een ander land. De betreffende vertaling wordt samen met een kopie van het origineel onlosmakelijk aan elkaar verbonden en voorzien een stempel en paraaf op elke pagina van de vertaling. De vertaler geeft hiermee de garantie dat origineel en vertaling met elkaar overeenkomen. Voor beŽdigde vertalingen wordt de een toeslag van 30% op de standaard-woordprijs berekend.
  Niet elke vertaler is een beŽdigd vertaler. Een beŽdigd vertaler voldoet aan een aantal door de overheid gestelde kwaliteits- en opleidingseisen en wordt gescreend door Justitie. Als aan deze eisen wordt voldaan volgt beŽdiging bij een rechtbank en opname in het register van beŽdigd vertalers.

  OfficiŽle & beŽdigde vertalingen

  Hermans Taalservice levert zowel gewone als beŽdigde vertalingen van documenten, desgewenst voorzien van een apostille of legalisatie van de beŽdigde vertaling.
  Een beŽdigde vertaling is een vertaling voorzien van een verklaring, een handtekening en een ambtsstempel van een beŽdigd vertaler.
  Een beŽdigd vertaler is een vertaler die door de rechtbank is beŽdigd (ingezworen) en de bevoegdheid heeft een gewaarmerkte of beŽdigde vertaling af te geven.

  Voor welke officiŽle documenten is een beŽdigde vertaling nodig ?

  BeŽdigde vertalingen zijn nodig voor documenten die bestemd zijn voor officiŽle doeleinden. U kunt daarbij denken aan documenten uit openbare registers (kadaster, hypotheekregister), documenten van de Burgerlijke Stand en andere officiŽle documenten zoals diploma's, accountantsverklaringen en notariŽle stukken.
  Nog meer voorbeelden van officiŽle documenten die vaak beŽdigd moeten worden: Leveringsvoorwaarden, statuten, processen-verbaal, koopcontracten, arbeidsovereenkomsten, pensioenovereenkomsten, deurwaardersexploten, beslagrekesten, garantieverklaringen, dagvaardingen, insolventieverklaringen, testamenten, uittreksels van de Kamer van Koophandel, huwelijksakten, overlijdensakten, adoptieakten, non-faillietverklaringen etc.

  Het legaliseren van een beŽdigde vertaling

  Een beŽdigde vertaling dient meestal een officieel doel. De autoriteiten moeten de vertaling daarom wel als officiŽle vertaling erkennen. Dat de beŽdigd vertaler in Nederland is beŽdigd bij een rechtbank en daarvoor een aantal stevige examens heeft moeten afleggen, kan men in het buitenland aan de hand van de stempel, de verklaring en de handtekening wel vermoeden, maar zeker weten doet men het niet. Daarom zijn er weer procedures afgesproken om hierover zekerheid te verschaffen.

  Procedure legaliseren beŽdigde vertalingen (voor "waar" verklaren)

  * De rechtbank waar de vertaler staat ingeschreven legaliseert de handtekening van de vertaler met een stempel en een handtekening.
  * Het ministerie van Justitie legaliseert de stempel en de handtekening van "haar" rechtbank.
  * Het ministerie van Buitenlandse Zaken legaliseert de stempel en handtekening van het ministerie van Justitie.
  * De ambassade of het consulaat van het land van bestemming legaliseert de stempel en de handtekening van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Aan de hand van de verklaring (legalisering) van hun eigen ambassade weten de instanties waar u uw beŽdigde vertaling aandraagt, dat het allemaal klopt en dat er naar waarheid vertaald is door een echte, beŽdigde professional.

  Apostille (verkorte legalisatie) van beŽdigde vertalingen

  De formele procedure voor het legaliseren is dus een erg omslachtig en ingewikkeld. Gelukkig zijn er met veel landen afspraken gemaakt, waardoor een apostille (verkorte legalisatie) van de rechtbank van de vertaler volstaat.
  Een groot aantal landen heeft een zogenaamd apostilleverdrag ondertekend, waarmee zij aangeven dat de autoriteiten in het desbetreffende land de vertaling als waarheidsgetrouwe versie van de brontekst accepteren. De apostille wordt geplaatst door de griffier van de rechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd (in ons geval de rechtbank Arnhem).
  Voor het verkrijgen van een apostille gaan wij in persoon met het door ons vertaalde en gewaarmerkte document naar de rechtbank waarna de griffier de apostille plaatst. Tegenwoordig wordt deze dienst door de rechtbank direct geboden en kunnen wij het document direct na vertaling laten waarmerken en verzenden.

  Op de pagina met LINKS vindt u de lijst met landen die het apostille-verdrag hebben getekend.

   E-mail:      info@hermans-taalservice.nl
Hermans Taalservice©